Sunday, October 29, 2006

Marlene Klok Mikkelsen, Randers Kunstmuseum, Randers, Denmark.Marlene Klok Mikkelsen, Randers Kunstmuseum, Randers, Denmark. Photography by Birthe Mikkelsen.