Wednesday, November 01, 2006

Mitten Ferrar, Helligåndshuset, Randers, Denmark.Mitten Ferrar, Helligåndshuset, Randers, Denmark. Photography by Lisbeth Nielsen.